Списък с поръчки

Предмет: „Доставка на електрически автобуси с необходимото диагностично оборудване и доставка и монтаж на зарядни станции за електробуси” Поръчка №: 05202-2020-0001 Статус: Прекратена Публикувана на: 26.05.2020 Отваряне на: 30.06.2020 Срок подаване документи: 00:00, 29.06.2020 Срок достъп до документация: 00:00, 29.06.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Доставка на електрически автобуси с необходимото диагностично оборудване и доставка и монтаж на зарядни станции за електробуси” Поръчка №: 05202-2019-0001 Статус: Прекратена Публикувана на: 03.01.2020 Отваряне на: 21.02.2020 Срок подаване документи: 00:00, 20.02.2020 Срок достъп до документация: 00:00, 20.02.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: „Инженеринг на захранващо кабелно трасе до тролейбусно депо по проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в гр. Хасково, чрез доставка и експлоатация на електрически автобуси за нуждите на обществения транспорт” Поръчка №: 9095531 Статус: Възложена Публикувана на: 23.12.2019 Отваряне на: 07.01.2020 Срок подаване документи: 00:00, 06.01.2020 Срок достъп до документация: 00:00, 06.01.2020 Виж подробности за поръчката
Предмет: Доставка и монтаж на 6 /шест/ броя неупотребявани автомати за платено паркиране за нуждите на "Тролейбусен транспорт" ЕООД Хасково Поръчка №: Статус: Възложена Публикувана на: 02.08.2019 Отваряне на: 14.08.2019 Срок подаване документи: 00:00, 13.08.2019 Срок достъп до документация: 00:00, 13.10.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергия за средно напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД Хасково Поръчка №: 201901 Статус: Възложена Публикувана на: 03.06.2019 Отваряне на: 17.06.2019 Срок подаване документи: 00:00, 14.06.2019 Срок достъп до документация: 00:00, 14.08.2019 Виж подробности за поръчката
Предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергия за средно напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД Хасково 2018/2019 №2 Поръчка №: 201802 Статус: Възложена Публикувана на: 25.06.2018 Отваряне на: 04.07.2018 Срок подаване документи: 16:00, 03.07.2018 Срок достъп до документация: 00:00, 03.07.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергия за средно напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД Хасково 2018/2019 Поръчка №: 201801 Статус: Прекратена Публикувана на: 08.06.2018 Отваряне на: 19.06.2018 Срок подаване документи: 16:00, 18.06.2018 Срок достъп до документация: 16:00, 18.06.2018 Виж подробности за поръчката
Предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергия за средно напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД Хасково 2017/2018 Поръчка №: 201702 Статус: Възложена Публикувана на: 12.06.2017 Отваряне на: 21.06.2017 Срок подаване документи: 16:00, 20.06.2017 Срок достъп до документация: 16:00, 20.06.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергия за средно напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД Хасково 2017/2018 Поръчка №: 201701 Статус: Прекратена Публикувана на: 25.05.2017 Отваряне на: 06.06.2017 Срок подаване документи: 16:00, 05.06.2017 Срок достъп до документация: 16:00, 06.06.2017 Виж подробности за поръчката
Предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергия за средно напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД Хасково 2016/2017 Поръчка №: 201601 Статус: Възложена Публикувана на: 25.05.2016 Отваряне на: 08.06.2016 Срок подаване документи: 16:00, 07.06.2016 Срок достъп до документация: 16:00, 07.06.2016 Виж подробности за поръчката