Досие

 • „Инженеринг на захранващо кабелно трасе до тролейбусно депо по проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в гр. Хасково, чрез доставка и експлоатация на електрически автобуси за нуждите на обществения транспорт”

 • Поръчка №: 9095531
 • АОП №: 9095531
 • Вид поръчка: Събиране на оферти с обява
 • Обект на поръчката: „Строителство“
 • Публикувана на: 23.12.2019
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 00:00, 06.01.2020
 • Срок за достъп до документация: 00:00, 06.01.2020
 • АОП линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9095531

Документи към поръчката (9 бр.)