Досие

 • Доставка на нетна активна електрическа енергия за средно напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД Хасково 2016/2017

 • Поръчка №: 201601
 • АОП №:
 • Вид поръчка: Събиране на оферти с обява
 • Обект на поръчката: „Доставка“
 • Публикувана на: 25.05.2016
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 16:00, 07.06.2016
 • Срок за достъп до документация: 16:00, 07.06.2016

Документи към поръчката (7 бр.)