Досие

 • „Доставка на електрически автобуси с необходимото диагностично оборудване и доставка и монтаж на зарядни станции за електробуси”

 • Поръчка №: 05202-2020-0001
 • АОП №:
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Доставка“
 • Публикувана на: 26.05.2020
 • Статус:

  Прекратена

 • Срок за подаване на оферти: 00:00, 29.06.2020
 • Срок за достъп до документация: 00:00, 29.06.2020

Документи към поръчката (13 бр.)