Досие

 • Доставка и монтаж на 6 /шест/ броя неупотребявани автомати за платено паркиране за нуждите на "Тролейбусен транспорт" ЕООД Хасково

 • Поръчка №:
 • АОП №: 9091035
 • Вид поръчка: Събиране на оферти с обява
 • Обект на поръчката: „Доставка“
 • Публикувана на: 02.08.2019
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 00:00, 13.08.2019
 • Срок за достъп до документация: 00:00, 13.10.2019
 • АОП линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9091035

Документи към поръчката (7 бр.)