Списък с поръчки

Предмет: Доставка и монтаж на девет броя неупотребявани автомата за платено паркиране за нуждите на "Тролейбусен транспорт" ЕООД , гр. Хасково Поръчка №: 201502 Статус: Прекратена Публикувана на: 24.09.2015 Отваряне на: 07.10.2015 Срок подаване документи: 16:00, 06.10.2015 Срок достъп до документация: 16:00, 06.10.2015 Виж подробности за поръчката
Предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергия за средно напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД Хасково Поръчка №: 201501 Статус: Възложена Публикувана на: 01.06.2015 Отваряне на: 12.06.2015 Срок подаване документи: 16:00, 11.06.2015 Срок достъп до документация: 16:00, 11.06.2015 Виж подробности за поръчката