Досие

 • Доставка и монтаж на девет броя неупотребявани автомата за платено паркиране за нуждите на "Тролейбусен транспорт" ЕООД , гр. Хасково

 • Поръчка №: 201502
 • АОП №:
 • Вид поръчка: Събиране на оферти с обява
 • Обект на поръчката: „Доставка“
 • Публикувана на: 24.09.2015
 • Статус:

  Прекратена

 • Срок за подаване на оферти: 16:00, 06.10.2015
 • Срок за достъп до документация: 16:00, 06.10.2015

Документи към поръчката (5 бр.)