Досие

 • Доставка на нетна активна електрическа енергия за средно напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД Хасково 2018/2019 №2

 • Поръчка №: 201802
 • АОП №:
 • Вид поръчка: Събиране на оферти с обява
 • Обект на поръчката: „Доставка“
 • Публикувана на: 25.06.2018
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 16:00, 03.07.2018
 • Срок за достъп до документация: 00:00, 03.07.2018

Документи към поръчката (6 бр.)