Досие

 • „Доставка на електрически автобуси с необходимото диагностично оборудване и доставка и монтаж на зарядни станции за електробуси”

 • Поръчка №: 05202-2019-0001
 • АОП №: 05202-2019-0001
 • Вид поръчка: Открита процедура
 • Обект на поръчката: „Доставка“
 • Публикувана на: 03.01.2020
 • Статус:

  Прекратена

 • Срок за подаване на оферти: 00:00, 20.02.2020
 • Срок за достъп до документация: 00:00, 20.02.2020
 • АОП линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=9...

Документи към поръчката (18 бр.)