Досие

 • Доставка на нетна активна електрическа енергия за средно напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД Хасково

 • Поръчка №: 201901
 • АОП №: 9089248
 • Вид поръчка: Събиране на оферти с обява
 • Обект на поръчката: „Доставка“
 • Публикувана на: 03.06.2019
 • Статус:

  Възложена

 • Срок за подаване на оферти: 00:00, 14.06.2019
 • Срок за достъп до документация: 00:00, 14.08.2019
 • АОП линк: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9089248

Документи към поръчката (10 бр.)