Досие

 • Доставка на нетна активна електрическа енергия за средно напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД Хасково 2017/2018

 • Поръчка №: 201701
 • АОП №:
 • Вид поръчка: Събиране на оферти с обява
 • Обект на поръчката: „Доставка“
 • Публикувана на: 25.05.2017
 • Статус:

  Прекратена

 • Срок за подаване на оферти: 16:00, 05.06.2017
 • Срок за достъп до документация: 16:00, 06.06.2017

Документи към поръчката (4 бр.)